Åminne BrukVinterförvaring

Vinterförvaring

Även på vintern används bruket. Då till förvaring av båtar, bilar, husvagnar, husbilar och motorcyklar. Du kan vinterförvara smidigt. Du ställer ditt fordon eller båt på parkeringen EFTER att du har bokat plats. Vi ställer in det du vill förvara i kolladan, gjuterihallen och andra större utrymmen. Det sker efter julmässan i oktober och innan sommarens museisäsong kommer igång.

Hamn och vinterförvaring 2020

Uthyrning
Roddbåt, 200 kr/dag

Till samtliga avgifter nedan tillkommer en medlemsavgift på 100 kr.
Enbart medlemmar kan använda sig av möjligheten att använda hamnen och vinterförvara.

Båt
sommarplats, 800 kr/säsong 
bomplats, 1000 kr/säsong 
sommarplats specialplats, 1500 kr/säsong 

Vinterförvaring
0 - 5 meter, 1000 kr/säsong 
5 - 8 meter, 1200 kr/säsong 
8 - 12 meter, 1500 kr/säsong
12 - meter, Offert från Föreningen
MC, mopeder, 500 kr/säsong 

Ovanstående prishöjningar är nödvändiga på grund av ökade kostnader och för att vi skall kunna driva hamnen och vinterförvaringen vidare, samt att vi vill ha en rättvisare debiteringsmodell. 

Kontakt
info@aminnebruk.se 

Frågor besvaras av Bo Linden, ordförande
telefon 070-643 40 94 
bosse.linden@gmail.com.

BRA ATT VETA

Allt som skall vinterförvaras ska kallas på platsen tidigare vecka 43 och senast vecka 44. Förvaringen skall tömmas under v 16-17 2020. Var vänlig att respektera tiderna.

Allt som vinterförvaras skall märkas med namn, telefonnummer och e-postadress. Om inte märkning finns kommer vi inte ta in respektive enhet.

Inga löstagbara bensintankar får kvar kvar i båtarna vid vinterförvaring. Husbilar, husvagnar ska ta bort gasoljor, om det inte går att se det finns så lite gas i tankarna som finns. Bilar ska också ha så lite bensin som används i tanken. Batterierna skall tas bort eller kopplas loss från batteripolerna.

Glöm inte att det är ni som ska ha försäkring för era produkter. Bruket har ingen sakförsäkring för det som vinterförvaras.

Orsaken till dessa regler är förstås för att öka säkerhet, vilket gynnar alla. Räddningstjänsten och Bruket har haft en genomgång av brandsäkerheten på Bruket. Detta betyder att vi måste göra krav på minimera allt brännbart enligt normer som enligt MBS: s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps) föreskrifter. Vi har nu också installerat ett helt nytt brandskydd för hela bruket vilket innebär att vi får ett bättre skydd.