Åminne BrukEuropeiska jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Länsstyrelsen i Jönköping har beviljat bidrag inom landsbygdsprogrammet för uppförande av brandskydd inom ett riksintresse för bruks och industrimiljö, samt utveckling av digital informationsspridning för besöksmålet. .

Europeiska jordbruksfonden

Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram ett landsbygdsprogram som ska bidra till landsbygdsutveckling. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan ibland kallas för landsbygdsfonden.

För uppförandet av brandskyddet har även Värnamo Kommun varit medfinansiär.

Syftet med projektet är att bevara, vårda och utveckla en kulturhistorisk miljö.

Projektet består i att installera brandlarm och brandskydd i Åminne Bruk, samt att göra en webbplats som är anpassad efter dagens teknik.


Utställningen ska även utvecklas genom digital informationsförstärkning.

 

Läs gärna mer om Europiska jordbruksfonden här »